Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

વેરાવળ ખાતે જગમાલભાઇ વાળાની ઉપસ્થિતિમા કોંગ્રેસ ના પૂર્વ નગરસેવક ગીર સોમનાથ જિલ્લા પૂર્વ કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ આપમા જોડાયા

4 views
1Watchtime: 00:00 mins

વેરાવળ ખાતે જગમાલભાઇ વાળાની ઉપસ્થિતિમા કોંગ્રેસ ના પૂર્વ નગરસેવક ગીર સોમનાથ જિલ્લા પૂર્વ કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ આપમા જોડાયા આજ રોજ કોંગ્રેસ ના પૂર્વ નગરસેવક શ્રી બાબાભાઈ ગઢીયા (બેકરી વાળા) તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પૂર્વ કોંગ્રેસ ભગુભાઇ વાળા આપમા જોડાયા

About:

Video Location : Prashnavada

Duration : 00:15 mins

Date Time : September 18th 2022, 10:15:07 am

Khabriya News App.