Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

धडगांव तालुका परिसरात बैल पोळा सणावर कोविड-19 व दुष्काळ सदृष्य परिस्थिवर सावट साहित्य विक्री घट

60 views
0Watch Time: 0 sec

नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगांव शहर व तालुक्यात बैल पोळा सणावर दुष्काळ परिस्थिती व कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर पोळा सणाचा पूर्व संध्येला बाजारात शुकशुकाट साहित्य विक्रीत घट साहित्य खरेदी कडे शेतकऱ्यांची पाठ फिरवली

About:

Video Location : Taloda

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 5th 2021, 4:15:06 pm

Khabriya News App.