Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ભારે વરસાદને કારણે મરમઠ ગામે ભાદર નદીના પાણી પ્લોટ વિસ્તારમાં ફરી વળ્યા

101 views
1Watch Time: 0 sec

ભારે વરસાદને કારણે મરમઠ ગામે ભાદર નદીના પાણી પ્લોટ વિસ્તારમાં ફરી વળ્યા

About:

Video Location : Manavadar

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 15th 2021, 3:09:06 am

Khabriya News App.