Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પાલિતાણા શહેરમાં પોલીસે પાંચ હજારનો દંડ વસૂલ્યો

183 views
0Watch Time: 0 sec

પાલિતાણા શહેરમાં પોલીસ દ્વારા ડ્રાઇવ કરવામાં આવી હતી જેમાં પોલીસ દ્વારા માસ્ક વગરના. લોકોને ઝડપી લીધા હતા પાંચ હજારનો દંડ વસૂલ્યા હતો

About:

Video Location : Palitana

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 11th 2021, 2:40:01 pm

Khabriya News App.