Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील लोहारा येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य नालीचे पाणी रस्त्यावर

18 views
0Watchtime: 00:00 mins

कारंजा तालुक्यातील लोहारा येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य नालीचे पाणी रस्त्यावर कारंजा दिनांक 28/8 शनिवार तालुक्यातील लोहरा येथील नागरिकानी गटविकास अधिकारी यांना दिले निवेदन दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की रोड वर घान क

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 28th 2021, 8:39:06 pm

Khabriya News App.