Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील खाजगी रुग्नलयात डेंगू, मलेरीया, टायफाईड, खोकला आदी आजाराने ग्रस्त होत आहेत नागरीक*

17 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील खाजगी रुग्नलयात डेंगू, मलेरीया, टायफाईड, खोकला आदी आजाराने ग्रस्त होत आहेत नागरीक* कारंजा : दिनांक 27/82021 शुक्रवार आज शहरातिल खाजगी रूग्नलय येथे रुग्ण संख्याचे प्रमाण जास्त आहे शहरात व ग्रामीण भागत ताप सारख्य

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 27th 2021, 7:06:06 pm

Khabriya News App.