Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਕੇ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

24 views
0Watch Time: 0 sec

ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਕੇ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

About:

Video Location : Thatha

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 29th 2021, 1:24:06 am

Khabriya News App.