Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

रिसोड तालुक्यात अहिल्याबाई होळकर जयंती उत्साहात साजरी

6 views
0Watch Time: 0 sec

तालुक्यातील मोठेगाव, वाकद, भर जहांगीर, चिंचम्बा पेन, चिखली, कवठा इत्यादी ठिकाणी राजमाता अहिल्याबाई होळकर जयंती साजरी करण्यात आली.

About:

Video Location : Risod

Duration : 01:33 mins

Date Time : June 2nd 2022, 5:27:07 pm

Khabriya News App.