Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील सुकळी येथील अवैद्य धंदे बंद करण्यासाठी महिला धडकल्या पोलीस स्टेशन वर*

34 views
0Watch Time: 1 mins +

*कारंजा तालुक्यातील सुकळी येथील अवैद्य धंदे बंद करण्यासाठी महिला धडकल्या पोलीस स्टेशन वर* कारंजा दिनांक 9 स्पटेबर गुरुवार शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सुकळी या गावातील महिला धडकल्या कारंजा ग्रामीण पोलीस स्टेशन वर सविस्तर वृत्त असे की कारंजा

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 27th 2022, 1:55:59 pm

Khabriya News App.