Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

@akot तालुक्यातील गरसोळी ते तीर्थ क्षेत्र शेगाव पायदळ दिंडीचे आज प्रस्तान....

5 views
2Watch Time: 30 sec

ग्राम गरसोळी येथुन दरवर्षी प्रमाणे नवीन वर्षाचे अवचित्य साधुन हनुमान संस्थान गरसोळी ते विदर्भाची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र शेगाव पालखी सोहळा...

About:

Video Location : पल्सोद

Duration : 00:30 mins

Date Time : January 28th 2023, 8:29:20 am

Khabriya News App.