Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પાલિતાણા શહેરમાં વેપારીઓ માટે બંધના સમયને છુટછાટ આપવામાં આવી

4 views
0Watch Time: 0 sec

નગરપાલિકા અને વેપારી મહામંડળ સહિત દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને દુકાન ખોલવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો

About:

Video Location : Palitana

Duration : 01:33 mins

Date Time : May 11th 2021, 4:29:57 pm

Khabriya News App.