Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

તાલુકા ના ગળોદર થી ભંડુરી તરફ જતા રસ્તા પર અજાણ્યા શખ્ખ ની લાશ મળી

7 views
0Watch Time: 0 sec

માળીયા હાટીના તાલુકા ના ગળોદર થી ભંડુરી તરફ જતા રસ્તા પર અજાણ્યા શખ્ખ ની લાશ મળેલ છે. હાલ આ શખ્ખ નું અજાણ્યા વાહન દ્વારા અકસ્માત થયેલ હોય તેવું પ્રાથમિક તારણ મુજબ જાણવા મળેલ છે

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 14th 2021, 8:21:07 pm

Khabriya News App.