Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

બગસરા તાલુકાના હામાપુર ગામે રહેણાંક મકાનમાં સર્પ નિકળતા લોકોમાં થય દોડ ધામ સર્પનું રેસ્ક્યુ હાથ ધરી સલામત જગ્યાએ છોડવામાં આવ્યો

37 views
0Watch Time: 0 sec

બગસરા તાલુકાના હામાપુર ગામે રહેણાંક મકાનમાં સર્પ નિકળતા લોકોમાં થય દોડ ધામ સર્પનું રેસ્ક્યુ હાથ ધરી સલામત જગ્યાએ છોડવામાં આવ્યો

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 30th 2021, 3:18:05 am

Khabriya News App.