Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મોરબીમાં આજે 21 સ્થળો પર વેકસીનનો ડોઝ આપવામાં આવશે

33 views
0Watch Time: 0 sec

નિયમ મુજબ વેકસીન ડોઝ લેવા સ્થળ પર પોહચવું

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 21st 2021, 2:39:10 am

Khabriya News App.