Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुका व शहरात पोळा व सन साध्या पढ़तीने साजरे करण्याचे जिल्हाअधकारी यांचे आदेश

8 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा तालुका व शहरात पोळा व सन साध्या पढ़तीने साजरे करण्याचे जिल्हाअधकारी यांचे आदेश कारंजा दिनांक 5 स्पटेबर रविवार जिल्हाअधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शहर व ग्रामीण भागात दवण्डी देऊन पोळा सन हा शेतकरी बन्धुनी आपल्या घरीच साध्या पद्दतीने साजर

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 5th 2021, 6:45:06 pm

Khabriya News App.