Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील एस टी कर्मचार्याचे वेतन प्रलंबित

11 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील एस टी कर्मचार्याचे वेतन प्रलंबित कारंजा दिनांक 27/8/2021 शुक्रवार दर महिन्याच्या सात तारीखेला न चुकता एस टी कर्मचार्याचा पगार होतो परंतु अलिकड़च्या कोरोना संकटामुळे एस टी चे उतपन्न घटल्याने व शशकीय मदत न मिळाल्याने कारंजा आगारातील दोन स

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 27th 2021, 6:57:06 pm

Khabriya News App.