Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा दोन एकर शेतातील पिकाची निलगाय व डुकरांनी लावली वाट तालुक्यातील पिलखेडा शेतशिवारातील घटना : ३५ हजार रूपयांचे नुकसान

14 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा दोन एकर शेतातील पिकाची निलगाय व डुकरांनी लावली वाट तालुक्यातील पिलखेडा शेतशिवारातील घटना : ३५ हजार रूपयांचे नुकसान कारंजा दिनांक 7 स्पटेबर मंगळवार तालुक्यातील उंबर्डा बाजार येथून जवळ असलेल्या पिलखेड़ा येथील अवधुत झामरसा शिंदे यांच्या हातो

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 7th 2021, 7:57:06 pm

Khabriya News App.