Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील कृषि उतपन्न बाजार समिति अड़त्याने केली शेतकर्याची फसवनुक दोघावर गुन्हे दाखल

22 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील कृषि उतपन्न बाजार समिति अड़त्याने केली शेतकर्याची फसवनुक दोघावर गुन्हे दाखल कारंजा दिनांक 10 स्पटेबर शुक्रवार रोजी कुर्षी उतपन्न बाजार समिति सचिव नीलेश भाकरे है कृषि उतपन्न बाजार समिति सचिव पदावर कार्यरत आहेत त्याना एकूण 13 शेतकरी यांनी

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 10th 2021, 10:45:06 pm

Khabriya News App.