Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील पोहा येथे आमदार राजेंद्रजी पाटणी यांचेकडुन मसने परिवाराचे सांत्वन*

22 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा तालुक्यातील पोहा येथे आमदार राजेंद्रजी पाटणी यांचेकडुन मसने परिवाराचे सांत्वन* कारंजा:-दिं.7 सप्टेंबर रोजी कारंजा मानोरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. श्री. राजेंद्रजी पाटणी यांनी तालुक्यातील पोहा येथे भाजपा तालुका उपाध्यक्ष सुनील मसने यांच

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 7th 2021, 7:15:07 pm

Khabriya News App.