Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਕ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ

16 views
0Watch Time: 0 sec

ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਕ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਇੰਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ

About:

Video Location : Moga

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 5th 2021, 3:12:05 pm

Khabriya News App.