Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે મટીયાણા ગામ બેટમાં ફેરવાયું

149 views
1Watch Time: 0 sec

ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે મટીયાણા ગામ બેટમાં ફેરવાયું

About:

Video Location : Manavadar

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 15th 2021, 3:15:06 am

Khabriya News App.