Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

દિવાળીના તહેવારને લઈને શહેરના સ્ટેશન રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું.

23 views
0Watch Time: 0 sec

દિવાળીના તહેવારને લઈને શહેરના સ્ટેશન રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 4th 2021, 5:12:06 pm

Khabriya News App.