Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

સાવરકુંડલા તાલુકાના સુરજવડી નદી પર આવેલા ચેકડેમોમાં મોટુ તો ગાબડું પડતાં લાખો ગેલન પાણી વેડફાટ થઈ રહ્યો છે

13 views
0Watch Time: 0 sec

સાવરકુંડલા તાલુકાના સુરજવડી નદી પર આવેલા ચેકડેમોમાં મોટુ તો ગાબડું પડતાં લાખો ગેલન પાણી વેડફાટ થઈ રહ્યો છે

About:

Video Location : India

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 11th 2021, 3:06:05 am

Khabriya News App.