Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

લાઠી પોલીસ દ્વારા ચાવંડ દરવાજે માસ્ક નુ વિતરણ કરાયું જનજાગૃતિ માટે લાઠી પોલીસ ની પહેલ

423 views
1Watch Time: 0 sec

લાઠી શહેર મા આવેલ ચાવંડ દરવાજે લાઠી પોલીસ દ્વારા માસ્ક નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યુ લોકો મા જનજાગૃતિ આવે તે હેતુથી લાઠી પીએસઆઇ અને સ્ટાફ દ્વારા માસ્ક નુ વિતરણ કરાયું

About:

Video Location : Lathi

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 3rd 2021, 8:21:11 am

Khabriya News App.