Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના કોલેજ ચોકડી સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં દિવાળી પર્વને લઇને ભારે આતશબાજી જોવા મળી.

20 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના કોલેજ ચોકડી સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં દિવાળી પર્વને લઇને ભારે આતશબાજી જોવા મળી.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 4th 2021, 5:06:05 pm

Khabriya News App.