Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેર પોલીસે નશો કરેલી હાલતમાં બે ઇસમોને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી.

20 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેર પોલીસે નશો કરેલી હાલતમાં બે ઇસમોને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 10th 2021, 12:57:06 pm

Khabriya News App.