Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ખેડૂતો ને બાગાયતી ખેતી માં સબસિડી આપવામાં આવે

167 views
0Watch Time: 0 sec

વાવ ના ધારાસભ્ય ગેનીબહેન ઠાકોર દ્વારા ખેડૂતો ને બાગાયતી પાકમાં સબસિડી આપવામાં આવી જેની ચર્ચા વિધાનસભા ગૃહમાં કરવામાં આવી

About:

Video Location : Tharad

Duration : 01:33 mins

Date Time : March 23rd 2021, 2:57:04 pm

Khabriya News App.