Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મહુવા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને નાગરિક અધિકાર મંચ અને શક્તિ મહિલા સંગઠન દ્વારા બંધારણીય અધિકારો મળે તે માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું

30 views
0Watch Time: 0 sec

નાગરિકોને બંધારણીય અધિકારો તેમજ માનવીય અધિકારો મળે અને લોકશાહીનું હનન ન થાય તે લોકશાહીની પરંપરા જળવાઈ રહે તે માટે મહુવા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યુ.

About:

Video Location : Mahuva

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 11th 2021, 4:21:06 pm

Khabriya News App.