Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा आमदार राजेंद्र पाटणी यांचे हस्ते राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य* *योजनेच्या मंजुर लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप*

7 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा आमदार राजेंद्र पाटणी यांचे हस्ते राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य* *योजनेच्या मंजुर लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप* कारंजा:- दिं 5 सप्टेंबर रविवार रोजी कारंजा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार राजेंद्रजी पाटणी यांच्या हस्ते कारंजा विश्राम गृह येथे राष्

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 5th 2021, 6:57:05 pm

Khabriya News App.