Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ઉપલેટા તાલુકાના ગઢાળામા લોકોને આવન જાવન કરવા માટે એકજ રસ્તો હોવાથી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે

11 views
1Watch Time: 0 sec

ઉપરવાસ ખૂબ જ વરસાદ હોવાને કારણે કોજવે પાણીમાં ગરકાવ ગામલોકોને તાલુકા મથક જવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ

About:

Video Location : Dhoraji

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 4th 2021, 10:33:05 am

Khabriya News App.