Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ಶ್ರದ್ದಾ ಹಂತಕ ಅಫ್ತಬ್‌ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ: ತೃಪ್ತಿ ಸಾಲಿಮಠ

1 views
0Watch Time: 0 sec

ಇಳಕಲ್: ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಾನಿ ದೇಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ದಾಳ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಅಫ್ತಬ್‌ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಲಿಮಠ ಸರಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

About:

Video Location : Ilkal

Duration : 01:00 mins

Date Time : November 22nd 2022, 7:41:18 am

Khabriya News App.