Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

અરવલ્લીમાં સવારે હિલસ્ટેશન જેવો નજારો જોવા મળ્યો ગાઢ ધુમ્મસના કારણે જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે .

6 views
1Watch Time: 0 sec

અરવલ્લીમાં સવારે હિલસ્ટેશન જેવો નજારો જોવા મળ્યો ગાઢ ધુમ્મસના કારણે જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે .

About:

Video Location : Meghraj

Duration : 01:33 mins

Date Time : February 2nd 2022, 6:50:02 am

Khabriya News App.