Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

मांगली येथे पोषण आहाराची अफरातफर

4 views
0Watch Time: 0 sec

मांगली येथे पोषण आहाराची अफरातफर मारेगाव तालुक्यातील मांगली येथील अंगणवाडी सेविकेने पोषण आहाराची अपहार केल्याने तिला निलंबीत करण्यात यावे अशा आशयाची तक्रार पालकांनी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयात दिल्याने खळबळ उडाली आहे. आपल्या प

About:

Video Location : Maregaon

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 9th 2021, 8:15:07 am

Khabriya News App.