Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

*कारंजा सोयाबीन खरेदी दर कमी झाल्यामुळे कारंजा कृषिउतपन्न बाजार समिति मध्ये शेतकऱ्यांनी केले लिलाव बंद*

7 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा दिनांक 8 डिसेंबर मागील आठवड्यात कारंजा बाजार समितीत सोयाबीन ७ हजार रुपये प्रति क्विटलच्या जवळपास गेले होते . परंतु त्यानंतर बाजार समितीतील

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : December 8th 2021, 6:21:06 pm

Khabriya News App.