Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મોરબી જીલ્લામાં મજુરો-ભાડુઆતોના નામ સહિતની વિગતો આપવા માટે બહાર પાડ્યુ જાહેરનામુ

14 views
0Watch Time: 0 sec

મોરબી જીલ્લામાં મજુરો અને ભાડુઆતોના નામ, સરનામા સહિતની વિગતો આપવા માટે જીલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવ્યુ છે

About:

Video Location : Morbi

Duration : 01:33 mins

Date Time : July 17th 2021, 4:36:07 pm

Khabriya News App.