Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा येथील उपजिल्हारूग्नलय येथे असलेली धर्मशाळा रुगनानाच्या नातेवाईकानसाठी खुली करणार मनसेने दिलेल्या तक्ररीची दखल

2 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा येथील उपजिल्हारूग्नलय येथे असलेली धर्मशाळा रुगनानाच्या नातेवाईकानसाठी खुली करणार मनसेने दिलेल्या तक्ररीची दखल कारंजा दिनांक 29 अगस्ट आज तालुका मनसेने दिलेल्या माहिती प्रमाने येत्या 10 स्पटेबर पर्यन्त उपजिलारुग्नलाय येथे असलेली धर्मशाळा रुग्न

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 29th 2021, 7:00:06 pm

Khabriya News App.