Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

કારેલા ગામ માં મધ્યાનભોજન યોજના અંતર્ગત અપાતા ચોખા માં પ્લાસ્ટિક ના ચોખા હોવાની રાવ ઉઠી બાળકો ના વાલીઓ એ લેબોરેટરી તપાસ ની માંગ કરી

21 views
0Watch Time: 0 sec

વિજય જોષી લખતર

About:

Video Location : Lakhatar

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 14th 2021, 4:45:06 am

Khabriya News App.