Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ તરફથી મગફળીના પ્રવેશ બાબતે વધુ એક જાહેરાત કરવામાં આવી

23 views
0Watch Time: 0 sec

મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક નો ભરાવો થઈ ગયો હોવાથી મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડના સેક્રેટરી દ્વારા મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળીની પ્રવેશ બંધની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી

About:

Video Location : Mahuva

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 15th 2021, 3:18:09 pm

Khabriya News App.