Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

આવતી કાલે નવસારી જિલ્લામાં રક્ષાબંધન નો તહેવાર હોવાથી વેકસીનેશન કકેમ્પ યોજાશે નહીં

23 views
1Watchtime: 00:00 mins

તમામ માહિતી વેકસીનેશન અધિકારી સુજીત પરમારે આપી છે આવતી કાલે બંધ વેકસીનેશન કેમ્પ

About:

Video Location : Navsari

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 21st 2021, 1:48:06 pm

Khabriya News App.