Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો ને 8 કલાક નોકરીનો આદેશ કરવામાં આવશે તેમ જણાવતા શિક્ષણ અધિકારી પ્રજાપતિ સાહેબ

136 views
0Watch Time: 0 sec

અમરેલી

About:

Video Location : Amreli

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 5th 2021, 4:48:06 pm

Khabriya News App.