Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરના ટાઉનહોલ ટાઉનહોલ વિસ્તારમાં વિજળી ડૂલ થઈ જતાં દુકાનદારો પરેશાન.

29 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરના ટાઉનહોલ ટાઉનહોલ વિસ્તારમાં વિજળી ડૂલ થઈ જતાં દુકાનદારો પરેશાન.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 10th 2021, 2:54:05 pm

Khabriya News App.