Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

પેટલાદ શહેરમાં હાઉસિંગ સોસાયટીમાં ઉછીના પૈસા બાબતે માથાકૂટ થતા શહેર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઇ.

10 views
0Watch Time: 0 sec

પેટલાદ શહેરમાં હાઉસિંગ સોસાયટીમાં ઉછીના પૈસા બાબતે માથાકૂટ થતા શહેર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઇ.

About:

Video Location : Petlad

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 2nd 2021, 4:27:06 pm

Khabriya News App.