Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील रामनगर येथील राठोड यांच्या सोयाबीनच्या उभ्या पीकात ढोरे सोडून केले तीन पोत्याचे नुकसान

23 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा तालुक्यातील रामनगर येथील राठोड यांच्या सोयाबीनच्या उभ्या पीकात ढोरे सोडून केले तीन पोत्याचे नुकसान कारंजा दिनांक 30 अगस्ट सोमवार तालुक्यातील रामनगर येथील धनराज राठोड यांनी कारंजा येथील यूनुस पठाण यांचे शेत मकत्याने केले आहे व त्या शेतात सोया

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 30th 2021, 9:03:06 pm

Khabriya News App.