Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

गांधीच्या आश्रमात 'गांदि'लाचे भय पर्यटकांनो सावध वर्धा : महात्मा गांधी यांची आज जयंती असल्याने हजारो गांधी प्रेमी आश्रमात दर्शनाला येतात.

157 views
1Watch Time: 0 sec

महात्मा गांधी यांची आज जयंती असल्याने हजारो गांधी प्रेमी आश्रमात दर्शनाला येतात.मात्र गांधीजींच्या आश्रमात 'गांदी' लाचे घरे असल्याने येणाऱ्या पर्यटकांनी सावध राहण्याची लागणार आहे. सौचालयात गांदिल माश्यांचे घरे आहेत.त्या डसण्याची शक्यता आहे.

About:

Video Location : Wardha

Duration : 01:33 mins

Date Time : October 1st 2021, 1:03:05 pm

Khabriya News App.