Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

*कारंजा शहर पोलीस स्टेशन येथे शांतता समितीची बैठक संपन्न*

20 views
0Watch Time: 0 sec

*कारंजा शहर पोलीस स्टेशन येथे शांतता समितीची बैठक संपन्न* कायदा हातात घेतल्यास गय केली जाणार नाही पोलीस अधीक्षक वसंत परदेशी. :- दि 18 कारंजा येथील शहर पोलीस स्टेशनमध्ये दि. 18 रोजी 11 वाजता शांतता समितीची बैठक उत्साहात पार पडली. या बैठकीचे अध्यक

About:

Video Location : Lakhni

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 19th 2021, 8:39:06 am

Khabriya News App.