Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

कारंजा तालुक्यातील पोहा येथे बंजारी समाजाच्या वतिने तीज उत्सव मोठ्या उत्साहत साजरा

26 views
0Watch Time: 0 sec

कारंजा तालुक्यातील पोहा येथे बंजारी समाजाच्या वतिने तीज उत्सव मोठ्या उत्साहत साजरा कारंजा दिनांक 7 स्पटेबर मंगळवार तालुक्यात पोहा येथे दिनांक 7 रोजी पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवसी म्हणजे करिच्या दिवसी येथील बंजारी बांधवाच्या वतिने तीज उत्सव मोठ्या आनंदा

About:

Video Location : Karanja

Duration : 01:33 mins

Date Time : September 7th 2021, 7:09:06 pm

Khabriya News App.