Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

આવતીકાલથી મામલતદાર કચેરીમાં અરજદારો માટે કામકાજ બંધ રહેશે

145 views
0Watch Time: 0 sec

જિલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડે કોરોના સંક્રમણનો ફેલાય તે અંગે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને અરજદારો માટે મામલતદાર કચેરી આવતીકાલથી બંધ રહેશે

About:

Video Location : Palitana

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 11th 2021, 2:37:17 pm

Khabriya News App.