Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಾಟ ನಡೆಯಲ್ಲ: ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ.

14 views
1Watch Time: 0 sec

ಸಿರವಾರ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಾಟ ನಡೆಯೊಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ದೇವದುರ್ಗ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಂದು ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಚುಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸ್ವರಾಜ್

About:

Video Location : Athnur

Duration : 01:33 mins

Date Time : November 19th 2021, 4:00:05 pm

Khabriya News App.