Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

આવ આદમી પાર્ટી જસદણ દ્વારા બે લોકોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે પક્ષ વિરોધ કામગીરી કરતા હોવાનું જાણવા મળેલ છે

35 views
1Watch Time: 0 sec

આવ આદમી પાર્ટી જસદણ દ્વારા બે લોકોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે પક્ષ વિરોધ કામગીરી કરતા હોવાનું જાણવા મળેલ છે

About:

Video Location : Jasdan

Duration : 01:33 mins

Date Time : August 24th 2021, 9:33:05 am

Khabriya News App.