Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

વડગામડા દૂધ મંડળી ખાતે સરકારી ગાઇડલાઇન નો ચુસ્તપણે અમલ

43 views
0Watch Time: 0 sec

દુધ મંડળી ના મંત્રી દ્વારા દરેક ગ્રાહક ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરવા અપીલ

About:

Video Location : Tharad

Duration : 01:33 mins

Date Time : April 22nd 2021, 2:24:10 pm

Khabriya News App.